КАЛОРИФЕРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Вентилационни елементи

  Изпрати запитване

  КАЛОРИФЕРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ (НАГРЕВАТЕЛНА СЕКЦИЯ)

Електрокалориферите са предназначени за загряване на въздуха в нагнетателната страна на вентилационните и климатични инсталации.Електрокалориферите не се използват за пожаро и взривоопасни смеси.